Minulosť je dnes - Trnava (Malý Rím)

Minulosť je dnes - Trnava (Malý Rím)

My si nevieme predstaviť život bez internetu, naši starí rodičia si nevedia predstaviť život s ním.

Prostredníctvom projektu, ktorý nesie názov „Minulosť je dnes“ 📜 chceme ukázať najmä mladým ľudom, ako žili naši predkovia v dobe bez sociálnych sietí, internetu, mobilov, televízie a inej modernej techniky. V dobe, keď sa celý marketing točil najmä okolo lokálnych podnikov a remeselníkov, ktorí postupom času vymizli. Ako spomienku na toto obdobie si ich život priblížime paradoxne prostredníctvom sociálnych sietí a internetu.

Trnava

V druhej časti nášho projektu sme sa zamerali na kráľovské mesto Trnava. 👑

Trnava je prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktoré získalo výsady slobodného kráľovského mesta. V roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. podriadil mesto priamo korune a vymedzil mu tak práva, ktoré mu umožňovali rýchly rozvoj. Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na centrum výroby, obchodu a remesiel. Trnava sa postupne stala uznávaným miestom stretnutí množstva uhorských kráľov, čo svedčilo o jej dôležitosti. 🤴

V roku 1543 sa do Trnavy kvôli blížiacemu sa tureckému nebezpečenstvu presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou. Bratislava sa stala administratívnym centrom krajiny a Trnava prevzala úlohu kultúrneho a náboženského centra. ⛪

Do 18. storočia vystupovala ako univerzitné mesto známe v celej Európe. Bohatá história zanechala výrazné stopy a množstvo architektonických pamiatok, ktoré tvoria mestskú pamiatkovú rezerváciu. Aj napriek zásahom, ktoré v 60.-tych a 70.-tych rokoch radikálne zmenili celé ulice Trnavy a množstvo historických budov bolo premenených na architektonickú modernu si Trnava zachovala svoju unikátnu siluetu a očarujúce historické centrum, ktoré sa formovalo niekoľko storočí.

Návštevníci si môžu prezrieť mestskú vežu, radnicu, barokový komplex budov Trnavskej univerzity a najmä známe trnavské kostoly, vďaka ktorým dostala prívlastok Malý Rím. ✝️

Cieľ projektu

Cieľom projektu je ukázať a porovnať život našich starých rodičov so životom, ktorý žijeme dnes. Vdýchnuť offline svetu život digitálny. Priblížiť vám miesta, po ktorých množstvo z nás každodenne kráča do práce či školy. Miesta, po ktorých pred desaťročiami kráčali naši predkovia a hoci vyzerali možno úplne inak ako dnes, zanechali v nich kúsok svojho ducha a energie. 🗝️

Prvý máj je od roku 1889 po celom svete oslavovaný ako Sviatok práce. Dnes už paradoxne v tento deň väčšina Slovákov oddychuje, nie tak dávno sa však v našich končinách tento dátum spájal predovšetkým s manifestáciami a oslavami. 🎉

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)
           V roku 1959 sa v Trnave konal II. Oblastný motocyklový turnaj. Na pretekoch sa zúčastnili poprední československí pretekári. Absolútnym víťazom sa stal pán Šťastný z Prahy na stroji Jawa OHC. Preteky sledovalo takmer 10-tisíc divákov. 🏁

Na fotografii sa nachádza Koštíř s číslom 4. a pretekár Novosad s číslom 53.  🏍️

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)

Pohľad z Hviezdoslavovej ulice na Trojičné námestie s divadlom Jána Palárika. Historické budovy narušila budova, v ktorej dnes sídli Slovenská pošta. 🏤

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)

Smekal a Syn – koloniálny, drogistický a materiálny obchod bol založený v roku 1832. Bol to obchod so špeciálnym, exotickým tovarom ako káva, čaj a rum. Predávala sa tu aj ich vlastná kávová zmes s názvom “Smekalson”, ktorá bola denne čerstvo pražená. ☕

Zaujímavosťou je, že ich obchod zasiahli koncom 19. storočia až dva vážne požiare. Pri prvom v roku 1887 sa trnavským dobrovoľným hasičom podarilo z povaly domu na poslednú chvíľu odniesť sud plný pušného prachu, no pri druhom v roku 1899 zomreli následkom explózie dve ženy a 12 hasičov sa zranilo.🔥

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)

Divadelnú budovu, v ktorej sa dodnes hráva, dalo v roku 1831 postaviť mesto. Na jej priečelí je dodnes latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis (Tento dom Tálie postavil senát a obyvateľstvo Trnavy). Budova Trnavského mestského divadla, ktorá sa považuje za najstaršiu zachovanú budovu tohto druhu na Slovensku, prešla viacerými vonkajšími a jednou vnútornou prestavbou. 🎭

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)

Poschodový dom na Hlavnej ulici 36 patril v 19. storočí exekútorovi Jozefovi Sukopovi. Za prvej Československej republiky (1918 – 1938) tu mal obchod s nábytkom, stolárstvom a čalúnnictvom Adolf Mlčoch. 🪑 Nábytok sa tu predával aj po znárodnení, až do druhej polovice 20. storočia. Dnes predaj nábytku nahradil obchod s oblečením Aranburu. 👟

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)

Budova okresného sudu sa za niekoľko desaťročí takmer vôbec nezmenila. 🧑⚖️

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)

Námestie pôvodne slúžilo ako trhovisko. V súčasnosti sa tam viac uskutočňujú koncerty než trhy, ktoré sa presunuli do vedľajších ulíc. Socha najsvätejšej trojice, podľa ktorej je pomenované námestie, bola postavená v roku 1695 v barokovom štýle. Odstránená bola medzi rokmi 1947 až 1949 v súvislosti so zmenou režimu a nevyhovujúcimi požiadavkami ideológie. 💬Zrekonštruovaná a navrátená bola po roku 1989.

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)

Hviezdoslavova ulica je jedna z najstarších ulíc Trnavy. Po rekonštrukcii sa stala pešou zónou. Po ulici sa dostáva priamo do historického centra Trnavy. Uličku lemovali staré obchody, ktoré postupom času nahradili nové. 🚶

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)


Pôvodnú dlhú Hrubú ulicu – Länge gasse – Hosszú utca rozdelilo námestie s mestskou vežou na dve časti: na Hornú smerujúcu k Hornej bráne a Dolnú, ktorá vyústila pri Dolnej bráne. Strana Dolnohrubej ulice sa chvíľu volala aj Rákoczy Ferencz utca, po roku 1918 Masarykova a potom Benešova ulica. Počas Slovenského štátu bola Hitlerova, po roku 1945 na chvíľku opäť Benešova, po roku 1948 sa volala Februárového víťazstva a po roku 1989 Hlavná ulicu.

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)


Na začiatku storočia v tomto dome sídilo viacero malých obchodníkov vedľa seba. Nachádzal sa tu obchod s látkami, kníhkupectvo, tlačiareň trnavských kalendárov a zlatník a hodinár židovského pôvodu Antmann. ✡️ V rokoch 1939-41 na nariadenia arizátorov zmizli kompletne všetky židovské prevádzky.

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)

Každý dom na Hlavnej ulici má iný príbeh. Rôzne obdobia priniesli príbehy nových nájomcov, obchodoch, kaviarní a remeselníkov. Domy neboli len prevádzky s výkladmi do ulice. Bránou sa otváral úplne iný príbeh. Ľudia tu väčšinou aj bývali, poniektorí tam mali svoje malé firmy. 🎨

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)

Keď slnko zalialo trnavskú Hlavnú ulici, premenila sa na korzo. Ľudia zvykli posedávať na lavičkách, ktoré sa začali objavovať na pešej zóne. Korzo ale nebola dobová trnavská špecialita, táto móda prišla ešte oveľa skôr z Viedne či Pešti. Všetko, čo považovali vtedajšie generácie Trnavčanov za „pokrokové“, pochádzalo práve odtiaľ. ⛲

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)

Hviezdoslavova ulica je jedna z najstarších ulíc Trnavy. Po rekonštrukcii sa stala pešou zónou. Po ulici sa dostáva priamo do historického centra Trnavy. Uličku lemovali staré obchody, ktoré postupom času nahradili nové. 🛒

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)

Kaviareň Thalmeiner získala pomenovanie po nájomcovi a manažérovi kedysi vyhľadávaného podniku na pešej zóne. Kaviareň Othon, neskôr premenovanú na Európa, poznali všetci Trnavčania práve ako Thalmeiner. V 30.-tych a 40.-tych rokoch navštevovali podnik popredné osobnosti predvojnovej i medzivojnovej Trnavy. ☕ V roku 1950 manažéra kaviarne, pána Thalmeinera, z podniku vyhnali komunisti.
Čistiareň Františka Stolárika využívali Trnavčania dlhé desaťročia. V čistiarni sa žehlilo a chemicky čistilo. Dom mal štyri izby, komoru, kúpeľňu, kuchyňu, izbu pre slúžku. V ďalšej časti sa nachádzali dielne. 🧼 Pri príležitosti 25. výročia založenia firmy usporiadal František Stolárik veľký banket, na ktorom sa zúčastnila vtedajšia spoločenská smotánka Trnavy. V roku 1948 mu štát vzal prevádzku aj so strojmi. V jej priestoroch potom sídlili elektrikári a kominári. V dome ho nechali bývať za podmienky, že po smrti aj ten odovzdá mestu. Privyrábal si ako súkromný učiteľ nemčiny.

Autor koláže: Kristián Majzlan (Hiroäs)
Autor textov: Michal Pavlov (Hiroäs)

Radi by sme týmto projektom nadviazali úspešnú spoluprácu aj s obcami, ktoré by chceli svojim občanom ukázať život ich predkov a interpretovať tak spomienku na starých rodičov žijúcich vo svete mimo internetu. Obyvateľov by to mohlo zaujať nielen vizuálne, ale taktiež by sa malou edukatívnou cestou dozvedeli niečo o svojej histórii a miestach, po ktorých dnes chodia. Spoločne možno odhalíme tajomstvá, o ktorých netušili či spoznáme skutočných hrdinov dôb minulých. 👴🦸

Za historické fotografie vďačíme najmä stránke Fotky stará Trnava a súkromným archívom starých Trnavčanov. Budeme radi za akékoľvek zdieľanie projektu.

Ak nie je uvedený zdroj historickej fotografie, prípadne autor, pochádza od neznámeho autora alebo z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov. V žiadnom prípade si nenárokujeme autorské práva na historické zábery. Súčasné, farebné fotografie a koláže sú z dielne Hiroäs.

Pozrite si aj:

Minulosť je dnes – Bratislava – Staré Mesto
Minulosť je dnes – Stratné dedičstvo

Zdielať na Facebooku  
Vyfiltruj si články podla kategórie