+421 944 169 485 ahoj@hiroas.sk
Budatínska 3230/16
851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka
Žijeme v digitálnej bubline?

Žijeme v digitálnej bubline?

Technológie umožnili neuveriteľný pokrok a zmenili spôsob, akým komunikujeme, pracujeme a žijeme 🌍. Pre mnohých z nás je ťažké si predstaviť život bez možnosti komunikácie 📱, vyhľadávania informácií 🧐 alebo spravovania bankového účtu 💳 kedykoľvek a kdekoľvek. Vitajte v digitálnej bubline 💡.

Ale čo presne táto digitálna bublina znamená a aké sú jej dôsledky?

Digitálna bublina v praxi

Digitálna bublina je jav, pri ktorom sa ľudia neúmyselne izolujú od rôznych názorov a informácií tým, že konzumujú len obsah, ktorý potvrdzuje ich vlastné presvedčenia 🤔. Tento fenomén je výsledkom algoritmov na sociálnych sieťach a iných online platformách, ktoré nám poskytujú personalizovaný obsah na základe našich predchádzajúcich interakcií a preferencií. Výsledkom je, že môžeme mať pocit, že všetci okolo nás majú rovnaké názory a záujmy, čo nás môže izolovať od iných perspektív.

Dôsledky digitálnej bubliny

Digitálna bublina môže mať negatívne dôsledky na našu schopnosť rozširovať svoje obzory a učiť sa nové informácie 📚. Ľudia, ktorí sú vystavení len jednému typu informácií, môžu začať veriť, že ich názory sú jediné správne a prestanú hľadať iné perspektívy. To môže viesť k polarizácii spoločnosti a nedostatku porozumenia medzi rôznymi skupinami.

Máte pocit, že žijete v digitálnej bubline?

Predstavte si, že hľadáte špecifickú službu, napríklad marketingovú agentúru 💼. Akonáhle si ju vyhľadáte na Google, navštívite ich web a sociálne siete, začnú sa vám zobrazovať ich reklamy 📢. Toto je príklad re-marketingu – techniky, ktorá zameriava reklamy na používateľov, ktorí už preukázali záujem o daný produkt alebo službu. Ak by ste túto službu aktívne nevyhľadávali, ich reklamy by sa vám pravdepodobne nikdy nezobrazili, aj keď sú dobre spravené a cielené.

Táto skúsenosť nás priviedla k uvedomeniu si, že žijeme v digitálnej bubline. Môžeme investovať stovky eur do reklamy na sociálnych sieťach, ale ak si nás potenciálny zákazník konkrétne nevyhľadá, naša reklama ho nemusí nikdy zasiahnuť. Preto je veľmi dôležité nastaviť marketingovú stratégiu, ktorá bude „útočiť“ na všetky kanály, nevynímajúc tie nedigitálne. Vaša reklama by mala klienta oslovovať nielen na sociálnych sieťach, ale aj keď pôjde ráno do práce, uvidí pri ceste váš billboard 🛣️. Prípadne keď pôjde s rodinou do nákupného centra, uvidí váš citylight 🛒.

Radi vám pomôžeme prekonať digitálnu priepasť

Význam viackanálového marketingu

V marketingu je dôležité prekonávať digitálnu bublinu pomocou viackanálového prístupu. To znamená, že okrem online reklám a sociálnych sietí by sme mali využívať aj tradičné médiá ako billboardy, tlačené reklamy a rádiové spoty 📻. Takýmto spôsobom môžeme osloviť širšie publikum a zabezpečiť, že naša značka bude viditeľná pre rôzne skupiny ľudí.

Záver

Digitálna bublina a digitálna priepasť sú reálne problémy, ktoré ovplyvňujú, ako vnímame nielen digitálny svet a ako sa zapájame do spoločnosti 🌐. Prelomenie týchto bublín vyžaduje aktívne úsilie pri hľadaní rôznych zdrojov informácií a poskytovaní podpory tým, ktorí nemajú prístup k technológiám alebo zručnostiam na ich využitie. Týmto spôsobom môžeme vytvoriť inkluzívnejšiu a informovanejšiu spoločnosť.

Dosiahneme spoločne digitálny úspech? 🚀

Zdielať na Facebooku
Vyfiltruj si články podla kategórie
Naše ostatné články